Op de dienstverlening van Pilonline zijn de algemene voorwaarden van apotheek eFarma van toepassing. Omdat de volledige tekst daarvan niet van toepassing is op de dienstverlening van Pilonline wordt op deze pagina een verkorte tekst vermeld. Voor de volledige tekst van de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website van eFarma.

1. Bestellen

1.1. Geldig recept of foto van apotheeketiket op pildoosje
Voor het leveren van de gewenste anticonceptie dient u een geldig recept of een foto van het apotheeketiket op uw pildoosje naar ons te sturen per post of e-mail. Een geldig recept is een recept uitgeschreven en ondertekend door een arts. Het recept en het apotheeketiket mag niet ouder zijn dan 1 jaar. 

1.2. Veranderen van pil
Wilt u een andere pil of andere pilsterkte ontvangen? Dan moet u een nieuw recept naar ons toesturen. Voor dit recept gelden de voorwaarden genoemd onder 1.1 

2. Betaling en verzendkosten

2.1. Declaratie van de anticonceptiepil direct aan de zorgverzekeraar
Bij verstrekking van de anticonceptiepil aan clienten jonger dan 21 jaar worden de kosten direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Voor (bij)betalingen van receptgeneesmiddelen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden, is er de gelegenheid vooraf te betalen door middel van iDeal, creditcard, bankoverschrijving vooraf of SEPA-incassomachtiging. Declaratie van de kosten wanneer de verzekerde 21 jaar of ouder is is slechts mogelijk wanneer de zorgverzekeraar dit aanbiedt conform de polisvoorwaarden (in natura verstrekking). In andere gevallen worden de kosten verrekend middels een restitutienota.

2.2. Verzendkosten
Voor de verstrekking van de anticonceptiepil wordt geen verzendkosten berekend wanneer de zending via PostNL of GLS wordt verstuurd binnen Nederland.

2.3. SEPA-incassomachtiging tot wederopzegging
Het verschuldigde bedrag wordt enkele dagen nadat de bestelling is afgeleverd geïncasseerd van het opgegeven IBAN. Betalen via SEPA-incassomachtiging is uitsluitend mogelijk wanneer een ondertekende SEPA-incassomachtiging is afgegeven aan eFarma BV.

2.4. Betalingstermijn
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de debiteur vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Over het openstaande bedrag vanaf die dag is een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd, vermeerderd met €7,50 administratiekosten. Wanneer eFarma de vordering uit handen geeft, zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de debiteur. Een en ander onverminderd de aanspraak van eFarma op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten.


3. Levering en levertijden

3.1. Levertermijn

Bestellingen die op werkdagen voor 12:00 worden ontvangen worden dezelfde dag verwerkt. Mits voorradig wordt de bestelling dezelfde dag verzonden. Bestellingen die buiten werkdagen om binnenkomen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.

3.2. Leveringswijze
Alle  bestellingen van de anticonceptiepil worden standaard geleverd in een brievenbuspakje.


4. Retourneren van artikelen

4.1. "Niet goed, geld terug" regeling
Mocht het artikel onbruikbaar zijn door beschadiging tijdens het verzenden, of niet overeenkomen met het bestelde, dan heeft bestaat de mogelijkheid dit artikel in overleg met onze klantenservice retour te zenden binnen 30 dagen na ontvangst. Retourgezonden goederen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat.

4.2. Afkoelingsperiode
Binnen de afkoelingsperiode van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling is het mogelijk de aankoop -mits in ongeschonden staat- zonder opgaaf van redenen te retourneren. Receptgeneesmiddelen zoals de anticonceptiepil zijn hiervan uitgezonderd. Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997, receptgeneesmiddelen die op en volgens doktersvoorschrift zijn geleverd worden niet retour genomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt. Na ontvangst van uw retourzending wordt het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, binnen 14 dagen terugbetaald. Alvorens het product terug te sturen is het noodzakelijk contact op te nemen met de klantenservice om een retournummer te verkrijgen.

4.3. Retouraanvraag
Mocht het geleverde artikel niet overeenkomen met het bestelde artikel, dan bestaat de mogelijkheid dit artikel retour te zenden binnen 30 dagen na ontvangst. Redenen voor retourzending zijn:

  • Het geleverde artikel komt niet overeen met het bestelde artikel,
  • Het artikel is onbruikbaar door beschadiging tijdens het verzenden,

Om van deze retourregeling gebruik te kunnen maken dient eerst een verzoek hiertoe te worden ingediend. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar:

eFarma afd. Retourzendingen
klantenservice@efarma.nl

of per post:

Postbus 234
1940 AE Beverwijk

Na beoordeling van deze retour-aanvraag wordt een retournummer verstrekt.

N.B. Retourzendingen zonder geldig retournummer of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De extra kosten komen zijn voor rekening van de cliënt. Retourgezonden goederen worden uitsluitend geaccepteerd in de originele verpakking en in ongeopende staat.

4.4. Retourbetalingen
Retourbetalingen geschieden ten bedrage van het netto aankoopbedrag. De verzendkosten van de retourzending komen voor rekening van de cliënt. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd door eFarma. De eventuele meerkosten zijn volledig voor rekening van de cliënt.

4.5. Retourbetalingen receptplichtige artikelen zonder geldig recept
Wanneer een receptplichtig artikel wordt besteld waarvoor geen geldig (herhaal)recept of bewijs van eerdere levering op doktersvoorschrift kan worden overlegd, en de betaling vooraf reeds is voldaan, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de bankrekening van de cliënt onder aftrek van 5 euro administratiekosten. De cliënt heeft de verplichting zich van deze receptplichtigheid -zoals aangegeven op de website van PilOnline- te vergewissen alvorens voor de betaling zorg te dragen.

5. Overige voorwaarden

5.1. Algemeen
De administratieve gegevens van de apotheek strekken tot volledig bewijs, tenzij de cliënt het tegendeel bewijst.

5.2. Geschillen
Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

 

Versie 1 april 2015