• Hypertensie
  • Ischem.hartz.(incl.ang.pect.)
  • Porfyrie
  • Veneuze trombo-embolie
  • Angio-oedeem
  • Mammacarcinoom
  • Perifeer arterieel vaatlijden