• Lactose 1-water
  • Maiszetmeel
  • Maiszetmeel, voorverstijfseld
  • Povidon
  • Magnesiumstearaat
  • Hypromellose
  • Macrogol 6000
  • Talk
  • Titaandioxide
  • Ferrioxide, geel