De eerste 6 weken na de bevalling is het onduidelijk wat de invloed is van de pil op de hersenontwikkeling van de baby. Daarom moet gewacht worden met het starten met de pil.

Na deze 6 weken kan worden gestart met de combinatiepil of een minipil (oestrogeenvrije pil). De minipil heeft minder effect op de hoeveelheid borstvoeding. Ondanks dat zowel het oestrogeen als het progestageen in kleine hoeveelheden overgaan in de moedermelk heeft dit geen schadelijke effecten op de baby.

Wel kan de hoeveelheid borstvoeding teruglopen na starten van de combinatiepil, vooral onder invloed van het oestrogeen, waardoor de melkproductie onvoldoende wordt. Bij het geven van volledige borstvoeding is anticonceptie niet altijd noodzakelijk.